Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k otevření obou MŠ od 12. 4. 2021

8. 4. 2021

Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, Loket, 357 33

 

Informace pro rodiče k otevření obou MŠ

od 12. 4. 2021

vycházející z Mimořádných opatření ze dne 6. 4. 2021 a z jednání Vlády ČR dne 6. 4. 2021

 

MŠ Tyršovo

 • bude otevřena jedna třída pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním

MŠ Sportovní

 • budou otevřeny dvě třídy
 • jedna pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním (dolní)
 • druhá třída pro děti IZS a vybraných profesí (viz. níže) společně pro děti z MŠ Tyršovo i Sportovní dohromady

 

 • maximální počet v jedné třídě je 15 dětí

 

 • Povinné testování 2x týdně (testy LEPU – odběr z nosu) se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.
 • Dítě nebude k testování nuceno, ale testování je podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání. Pokud se dítě nezúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, bude jeho absence omluvena.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí rovněž u dětí, které byly testovány na odběrovém místě  s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin a písemně jej doloží.

 

 • Dětem IZS a vybraných profesí ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.
 • Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

 

Vybrané profese

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Organizace testování v MŠ:

Testování bude probíhat 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, popřípadě první den příchodu dítěte do MŠ.

V den testování musí mít dítě při vstupu do MŠ roušku, při negativním výsledku pobývá v MŠ již bez roušky. Roušku musí mít dítě v sáčku v šatně pro případ náhlých příznaků COVID – 19, či vycházek do zastavěných oblastí.

Po příchodu zákonný zástupce (či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit) obdrží testovací sadu a podle pokynů provede test dítěti u připravených stolků, který trvá přibližně 20 minut. V šatně mohou být současně pouze dvě testované děti. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi 1,5 metru. Prosíme, počítejte proto s časovou rezervou, v 8.00 hod. se jako obvykle uzavírá docházka dětí.

Po negativním výsledku testu může být dítě přijato do MŠ.

V případě pozitivního výsledku testu obdrží z MŠ potvrzení a bude ihned informovat dětského lékaře.

 

 

Věříme, že společně vše zvládneme
Jana Koudelková a kolektiv MŠ Loket