Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k provozu MŠ pro šk. rok 2020/2021 vzhledem ke Covid - 19

26. 8. 2020

Provoz škol a školských zařízení ve šk. roce 2020/2021   (vzhledem ke Covid - 19)

    vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

 

Informace pro rodiče
 

 • MŠ zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
   
 • Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
   
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
   
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách.  
   
 • Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
   
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup
  do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení
  lékaře).
   
 • Po vstupu do budovy školy jsou k dispozici pro zákonné zástupce prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
   
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si děti umyjí ruce vodou a mýdlem.
   
 • Je nutné dítě osobně předat učitelce.
   
 • Vzhledem k současným zvýšeným hygienickým opatřením, prosíme, nedávejte dětem do školky žádné hračky (s výjimkou oblíbené hračky do postýlky, která v MŠ zůstane minimálně po celý týden).
   
 • Prosíme rodiče, aby dítěti uložili do skříňky v šatně 1 ks podepsané dětské roušky v obalu (sáček, krabička) pro případ podezření výskytu covid-19 v MŠ. Také pro možnost povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy.
   

Děkujeme za dodržování uvedených pokynů