Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání pro šk. rok 2021/2022

7. 6. 2021

 

Mateřská škola Loket, okres Sokolov,
Sportovní 561, Loket, 35733

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

 

ČJ. 133/2021

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou přijati k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Loket pro školní rok 2021/2022 uchazeči s tímto registračním číslem:                                                  

 

 1/2021                                                                                               15/2021                                  

 2/2021                                                                                               16/2021

3/2021                                                                                                17/2021

4/2021                                                                                                18/2021                                                                   

5/2021                                                                                                

6/2021                                                                                                                                    

7/2021                                                                                                              

8/2021                                                                                                                                        

 9/2021                                                                                                                

10/2021                                                                                             

11/2021                                                                                          

12/2021                                                                                                                                                                

13/2021                                                                                                  

14/2021 

                                                                                                                

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 07. 06. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 07. 06. 2021 na webových stránkách školy.                                                                   

                                                Jana Koudelková, ředitelka MŠ Loket