Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023

11. 5. 2022

Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, Loket, 357 33

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

 

ČJ. 157/2022

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou přijati k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Loket pro školní rok 2022/2023 uchazeči s tímto registračním číslem:                                      

 

 1/2022                                                                       17/2022                         

 2/2022                                                                      19/2022

3/2022                                                                       22/2022

4/2022                                                                       23/2022                                                              

5/2022                                                                       24/2022

6/2022                                                                       25/2022                                     

7/2022                                                                       26/2022            

8/2022                                                                                                                    

 9/2022                                                                                   

12/2022                                                                    

13/2022                                                                      

14/2022                                                                                                                                   

15/2022                                                                                                  

16/2022 

                                                                                                            

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 10. 05. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 10. 05. 2022 na webových stránkách školy.                                                                      

                                                           Jana Koudelková, ředitelka MŠ Loket