Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uzavření MŠ v době letních prázdnin

14. 5. 2021

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

 

O z n á m e n í    r o d i č ů m

   

U z a v ř e n í   p r o v o z u   m a t e ř s k é   š k o l y

v době letních prázdnin

 

 

Na základě Vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb.,

o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem – č. j. R 172/9/2021, bude provoz mateřské školy (MŠ Sportovní i MŠ Tyršovo), přerušen v době

 

    od 12. 07. 2021 do 30. 7. 2021.

 

        V ostatních dnech (červenec, srpen) bude prázdninový provoz probíhat v mateřské škole
ve Sportovní ulici
.

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ bude na základě Vyhlášky č. 14/2005 Sb. §6 odst. 5 (omezení nebo přerušení provozu MŠ) stanovena za měsíc červenec
100,-Kč, srpen - bez přerušení - 400,- Kč.  

Pro děti, které nebudou v měsíci červenci nebo srpnu

MŠ navštěvovat, bude stanovena částka úplaty pro daný měsíc 0,- Kč

 

                                                                  ředitelka školy

                                                          Jana Koudelková