Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS DO MŠ - nové informace

6. 4. 2020

     Mateřská škola Loket, okres Sokolov

O z n á m e n í

     Z Á P I S     D O    M Š

            nové informace

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti

s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti

s koronavirem a onemocněním COVID-19 pokyny k organizaci zápisů

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat

v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením se příjem Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenčního listu dítěte do Mateřské školy v Lokti,

 okres Sokolov, pracoviště Sportovní ul. a Tyršovo nám.,

 pro školní rok 2020 – 2021

uskuteční v souladu se školským zákonem a to v období od 

2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

 

Podání žádosti:

       Vyplněné tiskopisy - Žádost o přijetí dítěte do MŠ,

                            Evidenční list dítěte v MŠ

                           a kopii rodného listu dítěte

(oba tiskopisy jsou k vyzvednutí po dobu uzavření MŠ každý pracovní den od 7.00 hod. do 11.00hod. v MŠ Tyršovo, nebo je lze stáhnout na www.msloket.cz)

   

      lze doručit následujícími způsoby:

 

  1. do datové schránky školy /a44kubj/ (s elektronickým podpisem)
  2. e-mailem (s elektronickým podpisem)
  3. poštou – adresa: MŠ Loket, Sportovní 561, Loket, 357 33

              (pro obě MŠ)

  1. osobní podání v MŠ Tyršovo (prosím, domluvte si návštěvu MŠ telefonicky na určitý den a hodinu, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy)

 

Zápis se týká dětí, které od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021

dovrší 3 let věku a dětí starších. Podle Školského zákona

(§34, odst. 1) mají povinnost plnit předškolní vzdělávání děti,

které do 31. 8. 2020 dosáhly pěti let.

 

 

Jana Koudelková
ředitelka školy