Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ pro šk. rok 2021/2022

30. 3. 2021

      

          Mateřská škola Loket, okres Sokolov

 

     Z Á P I S     D O    M Š

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti

s protiepidemickými opatřeními informace k organizaci zápisů

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

 

Vzhledem k výše uvedeným opatřením se příjem Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Lokti,

 okres Sokolov, pracoviště Sportovní ul. a Tyršovo nám.,

 pro školní rok 2021 – 2022

uskuteční v souladu se školským zákonem v období od

                                                2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

 

Vyplněné tiskopisy – 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ

2. Evidenční list dítěte v MŠ

(oba tiskopisy budou k vyzvednutí v obou MŠ od 1. 4. 2021 každý pracovní den od 8.00 hod.

do 11.00 hod., nebo je lze stáhnout  Žádost o přijetí dítěte a evidenční list.)

                                                        3. kopii rodného listu dítěte

4. doložení řádného očkování dítěte (kopie očkovacího  

                                    průkazu včetně první strany se jménem dítěte, tato povinnost

                                        se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání)

 

   Podání žádosti s přílohami lze doručit následujícími způsoby:

         

  1. do datové schránky školy /a44kubj/ (s elektronickým podpisem)
  2. e-mailem /msloket@seznam.cz/ (s elektronickým podpisem)
  3. poštou – adresa: MŠ Loket, Sportovní 561, Loket, 357 33

              (pro obě MŠ)

  1. osobní podání v MŠ Tyršovo (prosím, domluvte si návštěvu MŠ telefonicky /352684022/ na určitý den a hodinu, aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách školy)

 

Zápis se týká dětí, které od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022

dovrší 3 let věku a dětí starších. Podle Školského zákona

(§34, odst. 1) mají povinnost plnit předškolní vzdělávání děti,

které do 31. 8. 2021 dosáhnou pěti let.

Jana Koudelková, ředitelka školy